Lielā talka Jaunmuižā

Biedrības „Jaunmuižnieks” rīkotājā talkā 23.aprīlī Jaunlutriņos piedalījās 87 cilvēki – gan lieli, gan mazi talkotāji, kuri čakli rosījās 7 objektos, tāpēc padarīto darbu saraksts ir diezgan garš:
• pēc bruģīša uzlikšanas iekārtots zālājs pie Tautas nama un izzāģēts vecais ābeļdārzs pretī Dienas centram;
• uzlabota situācija skolas vecajā ābeļdārzā;
• sakopta apkārtne pie „Dārznieku” mājām, kas atrodas pretī Jauniešu centram;
• izzāģēti vecie krūmi pie visām daudzdzīvokļu mājām, uzpostas puķu dobes;
• pie daudzdzīvokļu mājām izgatavoti 8 jauni soliņi un 3 jaunas smilšu kastes;
• pie „Ošu’ mājas iestādīti jauni košumkrūmi;
• sakoptas ceļmalas 9 km garā posmā, no centra līdz pagasta robežai savācot 22 maisus atkritumu.

Īpašs paldies dārzniecītei Kristīnei Frankus par visu darbu rūpīgu saplānošanu un organizēšanu!
Paldies Ilzei Rierei par divu gardu zupu vārīšanu!

PALDIES visiem, kuri pielika savu roku, lai mūsu mīļā Jaunmuiža kļūtu skaistāka!

Biedrības „Jaunmuižnieks” projektu „Lielā talka Jaunmuižā” ar 300 euro līdzfinansējumu atbalstīja Saldus novada pašvaldība. Paldies!

Fotogaleriju par talkas norisi var aplūkot projekta vadītājas profilā www.draugiem.lv vai mājas lapā www.jaunlutrini.lv

Projekta vadītāja Ilze Kļava

Ilze Kļava 27.04.2016 09:28:03Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]