Projekts "Jaunmuižas saimnieki"

*

2015.gada vasarā, kopā pulcējoties 42 iedzīvotājiem no septiņām daudzdzīvokļu mājām Jaunlutriņu ciemā, tika pieņemts lēmums dibināt biedrību „Jaunmuižnieks”. Pēc Jaunlutriņu iedzīvotājas, deputātes Ilzes Kļavas rūpīgā izskaidrošanas darba, iedzīvotāji saprata, ka turpmāk māju apsaimniekošana jāuzņemas pašiem, nevis jānodod Saldus namu pārvaldei. Pēc tam sekoja diskusijas un 7 māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, līdz beidzot Saldus novada dome augusta sēdē pieņēma lēmumu par 7 daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai „Jaunmuižnieks”.

Bet ko darīt tālāk? Kā plānot biedrības darbu? Kas un kā reāli veiks māju apsaimniekošanu? Kā iesaistīt cilvēkus brīvprātīgajā darbā? Šie un vēl daudzi citi jautājumi nodarbināja biedrības valdes pārstāvju prātus, un projektu speciāliste Ilze Kļava tos visus ietvēra projekta pieteikumā, kas tika iesniegts Kurzemes NVO atbalsta centra rīkotajam projektu konkursam „Iesaisties Kurzemē!”. Projekta ideja par pilsoniskās līdzdalības veicināšanu Jaunlutriņos tika atbalstīta, un biedrība „Jaunmuižnieks” saņēma 1000 euro finansējumu no LR Kultūras ministrijas projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekts sākās 15.septembrī ar semināru biedrības valdei un māju vecākajiem par tēmu „Ēku vizuālā apsekošana”. Kopā ar būvinženieri Edgaru Cīruli tika izložņāti gan pagrabi, gan bēniņi divām daudzdzīvokļu mājām, lai saprastu ēku tehnisko stāvokli un konstatētu darbus, kas steidzami jāveic, lai situācija nepasliktinātos. E.Cīrulis aicināja iedzīvotājus pirmkārt veikt tos darbus, kas neprasa lielus ieguldījumus, bet būtiski pasargā ēkas no bojājumiem.

26.septembrī biedrības valde aicināja iedzīvotājus uz māju sakopšanas talku. Cilvēku atsaucība bija lieliska – sestdienas rītā plkst.10.00 „Lazdu” māju pagalmā bija pulcējušies 72 pieaugušie un 22 bērni. Pietrūka darba cimdi, un arī zupas kalts pēcpusdienā izrādījās par mazu. Talkas laikā visi atkritumi tika šķiroti 6 veidos – metāllūžņi; koka izstrādājumi; bioloģiskie atkritumi; vecās elektropreces, PET pudeles un stikla pudeles. Pārējie atkritumi, kas nepieder nevienam no nosauktajiem veidiem, ar smago mašīnu un vienu lielo konteineru tika nogādāti uz sadzīves atkritumu laukumu „Vibsteros”. Par vecajām elektroprecēm un PET pudelēm priecājas Jaunlutriņu pamatskola, kas ir pieteikusi dalību VAAO konkursā „Zaļais tīkls”, kur skolēni var krāt punktus par katru pārstrādei nodoto kilogramu.

14.oktobra vakarā notika otrais apmācību seminārs par tēmu „Māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānošana un organizēšana”, ko vadīja kvalificēts māju pārvaldnieks Kristaps Osis. Viņš iepazīstināja ar likumiem un noteikumiem, kas jāievēro, veicot māju apsaimniekošanu, kā arī deva vērtīgus padomus no praktiskās pieredzes, lai biedrība darbotos atbilstoši saviem resursiem un iedzīvotāju maksātspējai.

Projekta pasākums - visu septiņu māju iedzīvotāju kopsapulce „Rudentiņš bagāts vīrs” notika 31.oktobrī Jaunlutriņu tautas namā. Sapulcē tika apstiprināts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums katrai mājai, saplānoti brīvprātīgi veicamie darbi 2016.gadā un pārrunātas kopīgi ar pašvaldību risināmās problēmas māju apsaimniekošanā. Sapulces turpinājumā pie tējas galda ar rudens veltēm N.Zaļuma un S.Medne bija sagatavojušas dažas lustīgas atrakcijas „kaimiņu būšanas” stiprināšanai un sadarbības veicināšanai.

Biedrības valde un māju vecākie tikās vēl divos apmācību semināros – 28.oktobrī un 25.novembrī, lai vienotos par veikto darbu un grāmatvedības uzskaiti, par sapulču plānošanu, par brīvprātīgā darba veikšanu un citām svarīgām apsaimniekošanas lietām.

Lai apkārtējās vides sakopšanā iesaistītu jauno paaudzi, novembrī un decembrī prasmīgās skolotājas Ilona Vrubļevska un Ilze Riere aicināja uz radošajām darbnīcām bērnus no daudzdzīvokļu mājām. Bērni uz Valsts svētkiem katras mājas korpusam izgatavoja ziņojumu plāksni ar iedzīvotāju sarakstu un sveicienu svētkos, bet Ziemassvētku laikā tapa skaisti durvju dekori zvaniņa formā.

Projekts noslēgsies 2016.gada 19. janvārī Saldū, kad uz pieredzes apmaiņas semināru tiks aicināti māju apsaimniekošanas biedrību pārstāvji no citiem Saldus novada pagastiem.
Darbosimies, diskutēsim un meklēsim veidus, kā sakopt, uzturēt un uzlabot daudzdzīvokļu mājas mūsu lauku ciematos!

Foto no projekta pasākumiem var apskatīt fotogalerijā.

Informāciju sagatavoja:
biedrības „Jaunmuižnieks” valdes locekle Ilona Vrubļevska, tl.28608426
projekta „Jaunmuižas saimnieki” vadītāja Ilze Kļava, tl.29115267

Ilze Kļava 04.01.2016 17:39:59Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]