Jaunmuižas klētij - 200

Jaunlutriņu attīstības biedrība 2017.gada vasarā īsteno projektu „Jaunmuižas klēts divsimgades svētki”.
Projekta vispārējais mērķis ir iesaistīt visu paaudžu Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu iedzīvotājus kopīgu svētku sarīkošanā, tādējādi popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu, darba tikumu un lauku dzīvotspējas ideju un stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, valstij.

Projekta tiešie mērķi:
• veikt Jaunmuižas klēts fasādes kosmētisko remontu, iesaistot darbā mazpulcēnus un jauniešu komandu;
• izveidot Jaunlutriņu pagasta vietvārdu un māju karti un uzsākt senlietu krātuves veidošanu;
• iestudēt amatierteātra izrādi „Skaista mana tēva sēta” par vēstures liecību saglabāšanas tēmu;
• Sarīkot Jaunmuižas klēts divsimtgades svētkus, pulcinot kopā pagasta abu ciemu un viensētu iedzīvotājus.

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība un Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde.

Jūnijā un jūlijā mūsu vietējā būvnieka Andra Mickēviča vadībā notiks vairākas jauniešu talkas, kuru laikā tiks atjaunota Jaunmuižas klēts fasāde.
Jūlija otrajā pusē vēsturniece Ilze Lāce kopā ar interesantiem uzsāks pagasta viensētu apceļošanu, lai veidotu viensētu karti ar māju fotogrāfijām un savāktu lietas pagasta senlietu krātuvei.
Jaunlutriņu amatierterātris režisores Sandras Mednes vadībā iestudēs izrādi „Skaista mana tēva sēta”, lai izrādītu to skatītājiem klēts 200-gades svētkos 26.augustā.

Lai darbīga un interesantiem notikumiem bagāta vasara!

Ilze Kļava, projekta vadītāja

Ilze Kļava 23.07.2017 16:18:34Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]