Deju kopa "Senlejas"

Kopš 2004.gada tautas namā Rasmas Liekmanes vadībā darbojas deju kopa "Senlejas", kurā iesaistījušās 14 dalībnieces.
Senioru deju kopa ir Latvijas senioru deju asociācijas locekle un piedalās daudzos pasākumos visā Latvijā. Mūsu dāmas bija Latvijas senioru deju kopu sadancošanā gan Rīgā, gan Sabilē, gan Pūrē.
„Senleju” dāmas ar saviem krāšņajiem tērpiem un cēlo dejas soli piedalās gandrīz visos pagasta pasākumos.
*
Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]