Šķēdes sākumskola

„Šis mazais cilvēks
ir man uzticēts
(ak, kāda liela dabas uzticība!)
tik tiešām -
katrs bērniņš piedzimst svēts -
balts zirņa zieds -
nevienas melnas strīpas!”
/Ā.Elksne/

Pirmsskolas vecuma audzēkņu apmācības vietā „Sākimskola” ir viena sagatavošanas grupa, kur mācās 5-6 gadīgie bērni.

Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]
Vārds, uzvārdsAmats
Sanda Vaivadepirmsskolas skolotāja
Monta Zauere pirmskolas skolotājas palīdze