Mednieku biedrība "Jaunmuižas Mežrags"

Mednieku biedrība "Jaunmuižas Mežrags" dibināta 1996. gadā

Biedrības darbības mērķi:
• Organizēt medības, sekmīgi apsaimniekot medību platības, lai ar minimāliem zaudējumiem citās tautsaimniecības nozarēm nodrošinātu genofondu un augu sastāvu, bet dzīvniekiem normālu dzīves vidi, kā arī apsaimniekot biedrībai piederošos nekustamos īpašumus;
• piedalīties plēsīgo dzīvnieku iznīcināšanā;
• veicināt meža apsaimniekošanu, apsardzību un aizsardzību;
• samazināt meža dzīvnieku lauksaimniecībai nodarītos postījumus;
• katru gadu veikt Valsts meža dienesta biotehnisko darbu apjomu;
• risināt dabas aizsardzības un ekoloģiskos jautājumus biedrības medīju platībās;
• iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā to vairošanā un populācijas bagātināšanā;
• organizēt un veicināt medību sportu;
• izkopt un veicināt medību tradīcijas, ētiku;
• organizēt medību trofeju uzskaiti, novērtēšanu, to popularizēšanu, izstāžu rīkošanu;
• piedalīties medību šķirnes suņu izstādēs, treniņos un darba pārbaudēs;
• veikt esošo mednieku kvalifikācijas celšanu;
• palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību;
• iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā;
• piedalīties medību platību apsaimniekošanas plāna izstrādāšanā un īstenošanā;
• realizēt uzraudzību par medību likumu un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu medību platībās;
• veicināt medību tūrisma attīstību;
• attīstīt sadarbību ar ārvalstu medniekiem;
• iesaistīt jaunus biedrus.
Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]