Jaunlutriņu mazpulks

*


Mazpulku darbības mērķis - veicināt, lai ikviens jaunietis veidotos par pilnvērtīgu personību – gudru, darbīgu, drošu, lielisku cilvēku, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un mācīt iekļauties mūsdienu strauji mainīgajā sabiedrībā.Mazpulku uzdevumi:
• veicināt valstiskās un nacionālās pašapziņas veidošanos,
• veicināt demokrātijas pamatprincipu apguvi,
• apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izstrādājot individuālus un grupu projektus kādā no darbības nozarēm - lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā, vides apzināšanā,
• izglītot un iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā ilgtspējīgai attīstībai,
• rosināt saturīgi pavadīt brīvo laiku,
• veicināt jauniešu starptautisko sadarbību un veidot izpratni par vienotu Eiropu pasaules kontekstā.

Jaunlutriņu mazpulka darbības jomas – vides izglītība un vides sakopšana, kultūrvēsture, novadpētniecība un tūrisms, dārzeņkopība, puķkopība un mājsaimniecība

Biedru skaits Jaunlutriņu mazpulkā– 10 -15 biedri

Sadarbības partneri: citi mazpulki Saldus novadā (Šķēdes, Lutriņu, Striķu, Kurzemītes mazpulki), biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība”, “Jauno Zemnieku klubs”, Jaunlutriņu attīstības biedrība, Lauku jaunatnes muzikālās attīstības un izglītības biedrība, sieviešu klubs „Ābele”, Saldus Bērnu un jauniešu centrs u.c.

Atbalstītāji: Jaunlutriņu pamatskola, Jaunlutriņu pagasta zemnieku saimniecības, Jaunlutriņu pagasta pārvalde; nodibinājums „Cemex iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” u.c.


Viens no vecākajiem mazpulkiem biedrībā „Latvijas mazpulki” darbojas Saldus novada Jaunlutriņos, kur tas tika nodibināts 1991.gada pavasarī. Pašreiz Jaunlutriņu mazpulkā iesaistījušies 14 bērni un jaunieši. Jau ceturto gadu mazpulks savu darbību dažādu pasākumu organizēšanā un projektu izstrādē attīsta Jaunmuižas Jaunatnes centrā, kas tika iekārtots kādreizējā J.Vācieša muzeja ēkā, ar LR BM atbalstu 2005.gadā īstenojot projektu „Esiet kā vīri!”. Pēdējais projekts „Tīņu piedzīvojumi Jaunmuižā” deva iespēju 25 jauniešiem vecumā no13 – 15 gadiem iesaistīties kultūrvēsturiskas tūrisma programmas izstrādē skolēnu ekskursijām par pagasta novadnieka, izcilā latviešu karavadoņa J.Vācieša tēmu.
Jaunlutriņu mazpulku Kurzemes novadā pazīst kā „projektu skolu”, kurā pieredzi guvuši tie jaunieši, kuri tagad jau spēj vadīt un organizēt mazpulcēnu pasākumus visas Latvijas mērogā un pārstāvēt savu valsti starptautiskajos pasākumos. Jaunieši – šī projekta darba grupas dalībnieki atkal un atkal atgriežas savā pagastā, lai motivētu aktīvai darbībai tos bezmērķīgi klīstošos puišus un meitenes, kuri meklē, bet neatrod, ko darīt laukos. Mazpulku ideālisms krīzes laikā var palīdzēt atkal saliedēt vismaz vienu jauniešu komandu Jaunlutriņos un nodot šo labo pieredzi citu pagastu jauniešiem Saldus novadā.
Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]