Sieviešu klubs "Ābele"

Saldus novada Jaunlutriņu sieviešu klubs „Ābele” dibināts 2001.gadā ar mērķi aktivizēt, izglītot un ar savu darbošanos izraut no ikdienas pelēcības sevi un apkārtējos cilvēkus, mudināt iegūt zināšanas un jaunas iemaņas visa mūža garumā.
Kopš „Ābeles” dibināšanas tās vadītāja ir Maija Zaļuma. Viņa vienlaikus vada Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) Saldus nodaļu un ilgus gadus bija LLSA sabiedrisko attiecību vadītāja.
Katru ziemu vismaz reizi mēnesī visdažādākajās jomās notiek lekciju cikli, atsevišķi semināri psiholoģijā, uzņēmējdarbības organizēšanā, sevis izzināšanā, informējoši semināri par likumdošanu, mikrokredītiem un datorapmācības.
„Ābeles” ir mācījušās apgleznot stiklu, traukus, zīdu, papildinot to visu ar salvešu un vecināšanas tehnikām, apdrukāt audumu, marmorēt, tamborēt. Apgūtas iemaņas floristikā un daiļdārzu veidošanā.
Kluba ilglaicīgākie un stabilākie partneri ir Grobiņas radošais klubs „Efeja”, Ventspils novada sieviešu biedrība „Spārni”, Sabiles amatniecības centrs, Jaunpils biedrība „Dzīpars”, Talsu Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, Saldus Lejaskurzemes NVO atbalsta centrs.
„Ābeles” ir organizējušas Saldus rajona sieviešu konferences, pieredzes apmaiņas braucienus, ekskursijas, teātra un operas apmeklējumus, 4 rajona sieviešu vasaras nometnes – skolas. Nozīmīgākais bija 2. Kurzemes NVO festivāls „Bagātību sala”, kurā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku.

Kluba dalībnieču ceļojumi:
• kultūras dienu pasākums Norvēģijas pilsētā Skjoldenā.
• pieredzes, draudzības un atpūtās brauciens uz Slovākiju.
• mācību un pieredzes apmaiņas brauciens „Iepazīšanās un kontaktu dibināšana ar Vācijas mājamatniekiem”.
• brauciens uz Bauskas un Vecumnieku novadiem, kur apmeklēti 11 dažādi nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības objekti un gūts daudz ideju sava biznesa uzsākšanai vai attīstīšanai.

Mācīsimies dzīvē realizēt braucienos noskatītās idejas, jo mēs negribam braukt peļņā uz svešām zemēm, mēs gribam dzīvot savā Latvijā!

Kontakti: Maija Zaļuma, e-pasts: maijazaluma@inbox.lv, tālrunis: 26522857
Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]