Lauku Jaunatnes Muzikālās Attīstības un Izglītības Biedrība

Dibināta 2007. g. 13.martā

*
Mūsu rakstītos projektus atbalstījuši:
•ES struktūrfonds ELVGF “LEADER+”(1)
•Nodibinājuma “CEMEX” Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam (4)
•Saldus novada projektu fonds (1)

Īstenotie projekti

ES struktūrfonds ELVGF “LEADER+”atbalstītais projekts 2007./2008.g


Tika iegādāts inventārs:
•Ģitāras - 7 akustiskās un 3 elektriskās
•Sintezatori - 3 mazie un 1 lielais
•Bungu komplekts, ritma instrumenti
•Pastiprinātāji - vokālie un instrumentu
•Mikrofoni
•Vadi, pultis, statīvi
„Lutriņu tautasdziesmas dzīvo” projekta “Mācies pats un iepriecini citus” ietvaros
*


•Tika izveidota Lutriņu tautasdziesmu burtnīca.
•Tika apgūta Lutriņu tautasdziesmu programma.
•Dziesmas no šīs programmas skanējušas koncertos Jaunlutriņos, Lutriņos, Kursīšos, Talsos, Brocēnu vsk., Saldus profesionālajā vsk..
•Dziesmas mācītas vietējiem iedzīvotājiem dažādos pasākumos.


Iespējas paplašinās

Cemex Iespēju fonda atbalstītie projekti


1.”Zēni rullē dziedot.” 2007./08.g..
2.”Nezinīšu ceļojums skaņu un gaismas pasaulē.” 2008.09.g..
3.“Zēni atkal rullē dziedot.” 2009./10.g..
4.“Zaļo gaismu smadzenēm.” 2010./11g..

„Nezinīšu ceļojums skaņu un gaismas pasaulē”

Fizikas gudrību apguve saistībā ar muzicēšanu.
•Praktiskās nodarbībās tika iepazīti elektrības slēgumu veidi, gūtas zināšanas par skaņu, akustiku, tembru un gūtas praktiskas iemaņas, darbojoties ar jauniegādātajām mikšerpultīm gan mēģinājumos, gan koncertā.
•Tika iegādāts tembrāli atšķirīgs mūzikas instruments - metalafons.
•Koncertā metalafons tika spēlēts kopā ar citiem mūzikas instrumentiem.“Zēni atkal rullē dziedot”

*Meistardarbnīca un koncerts ar Rīgas Doma skolas zēnu kori 2009.g.10. novembrī


Koncerts un izklaide Cieceres internātpamatskolā 2009.g. 16. Novembrī


Mēģinājumi un koncerts Druvas kultūras namā


Saldus novada projektu fonds


“Rūķēna Notēna skola”


•2 dienu vasaras skola Druvas, Cieceres un Jaunlutriņu koriem.
•Krekliņu iegāde, logo izstrāde un apdrukas veikšana.
•Blokflautu iegāde


Vasaras skolā zēni mācījās:

*
•Sintezatora, ģitāras, bungu, metalafona, blokflautu spēle.
•Gatavoja koka rotaļlietas.
•Darbojās ar LEGO.
•Sportoja, spēlēja spēles.
•Interaktīvās nodarbībās iepazina Mazā Jukuma bērnības gaitas un dzīvesstāstu.
•Dziedāja un koncertēja Šķēdē.
•Baudīja gardas maltītes.


Dziesmu svētki 2010 jaunos krekliņos:
*•Sadziedāšana Vērmanītī. Arī meitenēm jauni krekliņi

•Jauka diena ar o’kartes dziedātājiem un izklaide Lido.

Mūsu biedrības labie darbi, paveiktais:

•Izstrādātas un licencētas mācību programmas un iegūts finansējums.
•Piedāvājam bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku.
•Mūzikas priekšmeta apguve skolā kļuvusi praktiskāka un interesantāka.Nometnes, festivāli, koncerti:

•Biedrības aparatūra izmantota gan skolas, gan pagasta pasākumu apskaņošanā.
•Bērnu priekšnesumi skanējuši NVO pasākumā Saldū 2009.g.;
•NVO 2. festivāls Talsos 2009;
•Koncerts Kursīšos - Pēc koncerta atpūtas vakars kopā ar Kursīšu jauniešiem;

Mācāmies:
•Folkloras nometnē mācījāmies kokles, blokflautu, vijoles un sitamo instrumentu spēli, kā arī dižu danci izgriezām
•Folkloras nometnē Saldū;

Jaunākais Cemex iespēju fonda atbalstītais projekts 2010./2011. g. ir “Zaļo gaismu smadzenēm”

•Jaunlutriņos tautas mūzikas instrumentu spēli mācās Saldus, Brocēnu un Kuldīgas novadu skolotāji un bērnudārzu muzikālie audzinātāji.
•Instrumentu spēle un danči Igauņu ģimenes vadībā
Jaunlutriņu attīstības biedrība © 2010
Kontaktpersonas: Ilze Kļava, ilze@druva.lv, 29115267 | Ilze Lāce, ilze21lace@inbox.lv, 29189208
Mājas lapas izveide WeDidIt [Pārvalde]